SOCIAAL                                                                                                                                                                                                                                                MANAGEMENT                           


 

 

 

Opvattingen :

 

Veel ziekte verzuim, demoralisatie en niet optimaal functioneren van een bedrijf wordt vooral veroorzaakt door gemis aan ondersteuning, gebrek aan aansluitende aansturing  door het management, niet (meer) gemotiveerd zijn van de werknemer en te grote (of te kleine) afstand van de werkgever tot het primaire proces in het bedrijf.

 

Veel van de groepsdynamiek van een goed functionerend gezin zijn door de sociale inslag van mensen, van toepassing op het bedrijfsleven. Met behoud van een zakelijke en professionele inslag meer aandacht aan de sociale kant van het samenwerken besteden levert veel winst op!! Hoewel de dynamiek op het werk veel overeenkomsten met het gezin heeft, is het bedrijf geen gezin. Verwarring hierover kan veel problemen geven.

 

Op de werkvloer herhalen zich vaak individuele overdrachten vanuit het gezin van herkomst die op zich niet ziekmakend hoeven te zijn, maar dat soms wel worden als ze door belanghebbende partijen te weinig onderkend worden.

 

Het teveel individualiseren van problemen /conflicten / spanningen op het werk, doet door een te eenzijdige benadering geen recht aan de vaak sociaal zeer gecompliceerde situatie op het werk.

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan gjtak@sociaalmanagement.nl.
Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2005