†† SOCIAAL

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MANAGEMENT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

VOORDEEL van GROEPEN boven individuele coachings trajecten.

 

Deelname aan zelf uitgekozen "modules"(Inhoudsopgave training

SOCIAALMANAGEMENT)in een groepsgericht kortdurend aanbod rondom

ďmeer plezier op het werkĒ, geeft de nodige voordelen.

 

Door de gelijkwaardigheid van de deelnemers en het daardoor open makende effect een groep is de drempel voor het onderkennen van problemen lager.

Naast hulp krijgen van elkaar wordt door mee te doen in een groep een appŤl gedaan op capaciteiten.

Competenties blijven overeind en door deel te nemen kunnen ze versterkt worden met een eigen inbreng.

Deelnemers kunnen door mee te kijken bij elkaar zicht krijgen hoe aansturings problemen in het bedrijf vaak onderdeel zijn van een veel groter krachtenveld.

Enerzijds kan een groep goed helpen teveel individualiseren van problemen te voorkomen, anderzijds kan diezelfde deskundige groep waardevolle feedback geven.
Door mee te maken hoeveel overeenkomstige problemen er zijn kunnen patronen onderkend worden en eigen gedachten en gevoelens in een ander in een verruimend nieuw kader geplaatst worden.

Een groep biedt het voordeel dat er veel aan elkaar wordt ervaren in een groep.

De groep stimuleert wat aan elkaar ervaren wordt kenbaar te maken als een uitgekozen gelegenheid meer over jezelf te weten te komen.

Het niet altijd reŽle beeld over zichzelf wordt bijgesteld en daarmee kunnen allerlei stille belemmerende ideeŽn en gevoelens opnieuw onderzocht en getoetst worden.
Naast herkenning en erkenning zijn er ook veel ontdekkende momenten in de groep. Door de ontmoeting met elkaar en het spiegelende effect daarvan krijgen deelnemers meer zicht op de effecten van hun eigen gedrag en de invloed daarvan op het doen en laten van hun omgeving.

Van elkaar worden reacties en feedback als zeer bruikbaar ervaren en beter verdragen dan in een individueel niet gelijkwaardig hulpverleningscontact.

De feedback mogelijkheden zijn in een groep genuanceerder en veelvormiger dan in individuele Coaching.