SOCIAAL                                                                                                                                                                                                                                                MANAGEMENT                           


 

 

 

Onderstaande teksten werden gemaakt door Mw.  S.A.M. Post (Psychotherapeute) voor haar lezing over BURNOUT , in het kader van Studium Generale van de Universiteit van Wageningen in April 2002.

 

I.    Burnout als een motor

 

•Burnout is te vergelijken met een op hol geslagen motor waarbij tegelijkertijd voortdurend op de rem wordt gestaan:
alle energiereserves raken uitput.

    

•Controleverlies en falen leidt tot machteloosheid, demoralisering en vermijding.

 

II.    Doel van behandeling  

       •In de revisie:

•Fysiek herstel en opbouwen van energie

•Leren bedienen van de knoppen van je eigen motor:     automatische patronen  bewust en     specifiek maken

 

III. Overspannenheid

 

       •Terug te herleiden gebeurtenissen

•Doodmoe 

•Je bent je bewust van je situatie

•Je kan zelf maatregelen treffen

•Door die maatregelen te treffen krijg je de controle terug

 

 

IV. Symptomen burnout

a.      Fysiologische reacties

•Hoofdpijn            

•Pijnlijke spieren                  

•Nek- en rugklachten                  

•Slaapproblemen                  

•Misselijkheid                  

•Duizelingen                  

•Rusteloosheid                  

•Vermoeidheid                  

•Verhoogde arousal (op scherp staan)                  

•Nerveuze tics  

         b.      Psychologische reacties

•Irritaties

•Frustratie

•Woede en wrok

•Paniekklachten

•Achterdocht

•Hopeloosheid

•Hulpeloosheid

•Machteloosheid  

         c.       Gedragsmatige reacties

•Hyperactiviteit

•Neiging tot agressief gedrag

•Veel consumptie van koffie/tabak/alcohol/drugs

•Teveel of te weinig eten

•Accident prone

•Terugtrekken en isoleren

 

V. WIE: Persoonlijkheidsaspecten

        

·         Doelgericht

·       Graag ja zeggen

·       Toegewijde idealist

.        Ambitieus

·        Behoefte zich te bewijzen

·        Meer doen dan je moet

·       Niet kunnen delegeren

 

·         Kent eigen grenzen niet

·       Meer doen je kan

·        Perfectionisme

·       Plichtsgetrouw

·       Harde werker

.        Zichzelf opofferen

·       Moeite met nee zeggen

 

 

VI. WANNEER

•Aard van het werk     

•Persoonlijkheidsproblematiek        

•Organisatorische problemen        

•Psychosociale problemen  

 

VII. Signalen

GOED:

•Het werken gaat lekker

•Kwaliteit gericht 

•Proces  

•Energiegevend 

•Intern kompas  

•Concentratie volledig  

•Volledig herstel  

ALARM:

•Het werk moet af

•Kwantiteit overheerst  

•Product  

•Energievretend  

•Extern kompas  

•Concentratie verstoord  

•Gedeeltelijk herstel

 

VIII. Therapieλn

•Lichaamsgericht stress-management        

•Cognitieve Gedragstherapie        

•Communicatie, vaardigheidstraining

•Individuele coaching

 

IX. Behandeltaken 1e fase

•Lichamelijk herstel        

•Zicht krijgen op- en hanteren van stressoren en stress reacties

•Plan van aanpak

 

X. VICIEUZE CIRKELS

Feitelijke gebeurtenis:

            Een overvolle agenda inkijken

 Lichamelijke  reacties

hartkloppingen

                          zweten

                       onwerkelijk

                          rillen

                          spierspanning

                          slappe benen

                          rusteloos, moe                     

                         slechte concentratie

                                                    

    Gedachten

                            Ik moet het afkrijgen

                             Ik ben te moe

                            Ik kom niet tot rust

                            Ik krijg het niet af

                             Ik word nooit meer de oude

                                                   

                 Gevoelens CyclusdiagramGedrag  

                 Gespannen                                                                                Terugtrekken

                 Ergernis                                                                                      Piekeren

                 Somber                                                                                       Ziekmelden

                 

 

XI. Kenmerken van automatische gedachten

1. Ze zijn automatisch d.w.z. ze komen zomaar in je op.   

2.  Ze zijn onvrijwillig, dat wil zeggen, je kunt ze moeilijk van je afzetten.        

3.  Ze zijn vervormd, dat wil zeggen, ze hoeven niet overeen te komen met de feiten.        

4.  Ze helpen niet, dat wil zeggen, ze maken angstig of somber en dat maakt het moeilijk om problemen op te lossen.        

5. Ze zijn voor jou geloofwaardig, d.w.z. het komt op het moment zelf niet bij je op om er vraagtekens bij te zetten.

 

XII. Behandeltaken 2e fase

•Kernkwaliteiten en valkuilen van persoonlijke werkstijl in kaart brengen

•Oefenen en doorwerken van stress- en conflictsituaties            

•Thematisch capita selecta op vaardigheidstraining (onderhandelen, conflicthantering, etc)

 

XIII. Kernkwaliteiten kwadrant

       Kernkwaliteit      teveel van het goede       Valkuil

                                >>>>>>

          p ί                                n ί

          o ί                                e ί

          s ί                                g ί

                            <<<<<<

Allergie               teveel van het goede       Uitdaging

 

XIV. EHBO koffer: terugvalpreventie

      •Wat zijn voor mij stress signalen

•Valkuilen

•Lastige situaties

•Wat heb ik geleerd dat mij  helpt

 

XV. Sociaalmanagement.nl

       De website over werkstress

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan gjtak@sociaalmanagement.nl.
Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2005